REGULAMENTUL CONCURSULUI "Lumea întreagă pe un TUC"organizata de Mondelez Romania S.A.

Art. 1 – Organizatorul

 • Organizatorul concursului “Lumea întreagă pe un TUC” este (denumit in continuare „Concursul”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

 • Concursul se desfasoara prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, denumita in continuare „Imputernicit”, CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania (denumita in continuare „Imputernicit” si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, denumita in continuarea „Subimputernicit”.

 • In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea concursului(Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

 • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 • Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Concursului

 • Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, online pe website-ul www.tusituc.ro.

 • Consursul se va desfasura in perioada 03 august 2020, ora 00:00:01 si 13 septembrie 2020, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Concursului).

Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

3.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.tusituc.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.tusituc.ro , cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4 - Dreptul de participare

 • Se pot inscrie in vederea participarii in cadrul Concursului numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

 • Nu pot participa in cadrul Concursului urmatoarele categorii de persoane:

  • angajatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
  • angajatii DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L.;
  • angajatii CONSULTIX GMBH;
  • angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs. In cazul in care oricare dintre persoanele indicate in prezentul articol participa la Concurs, aceasta va putea fi eliminata in orice moment in care se constata ca este o persoana fara drept de participare, inclusiv dupa finalizarea Concursului, in masura in care a castigat un premiu.

4.3. Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.2.

Art. 5 – Mecanismul Concursului

5.1. Modalitatile de inscriere in Concurs:

1. Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 03 august 2020 (ora 00:00) si pana la data de 13 septembrie 2020 (ora 23:59:59).

 • Pentru a participa in cadrul Concursului, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

a) Sa acceseze pagina online www.tusituc.ro;

b) Sa parcurga pasii descrisi in sectiunea dedicata concursului si sa cumuleze sanse pentru tragerea la sorti.

5.2. Inscrierea in Concurs:

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Concursului este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
 • Sa acceseze pagina online www.tusituc.ro;
 • Participantul se va inscrie in cadrul Concursului exclusiv prin accesarea website-ului www.tusituc.ro, prin parcurgerea pasilor descrisi in sectiunea dedicata concursului: participantii trebuie sa ghiceasca cel putin 5 din cele 10 retete disponibile pe site; dupa ce vor ghici minimum 5 retete, vor avea optiunea de a se inscrie in concurs prin completarea formularului de inscriere;. In cazul in care Participantul a ghicit 10 din 10 retete acesta va primi automat titlul de Maestru TUCatar si va avea posibilitatea de a castiga unul din premiile garantate daca acesta se numara printre primii 500 de participanti unici care au ghicit cele 10 retete.
 • Participantii se vor inscrie in concurs completand urmatoarele informatii:
  • - Numar telefon;
  • - Adresa email;
  • - Bifa “Am citi și sunt de acord cu Regulamentul campaniei”;
  • - Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile.”
  • - Bifa ”Am peste 18 ani”

(2)Dupa parcurgerea pasilor de inscriere in concurs, fiecare participant i se va afisa un mesaj de raspuns dupa cum urmeaza:

 • (a) Pentru inscriere efectuata inainte de 03.08.2020 ora 00.00, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

  Concursul TUC se desfășoară în perioada 03 august – 13 septembrie 2020. Te rugăm să revii după începerea campaniei!

 • (b) Daca participantul a ghicit intre 5 si 9 retete va primi un mesaj cu urmatorul continut:

  Felicitări, ai ghicit X rețete! Ține minte - în concurs te poți înscrie o singură dată. Așa că, poți alege să te înscrii chiar acum, pentru tragerea finală la sorți, sau poți juca în continuare până devii Maestru TUCătar!

 • (c) Daca o inscriere este corecta si efectuata in perioada de desfasurare a concursului, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:

  Felicitări, te-ai înscris cu succes în tragerea la sorți finală! Urmărește-ne până la finalul campaniei, ca să vezi dacă ești câștigător! Dă-le de veste și prietenilor tăi despre campania cool în care tocmai te-ai înscris.

 • (d) Daca un utilizator a ghicit 10 retete:

  Felicitări, ai ghicit toate cele 10 rețete. Ai devenit Maestru TUCatar! Înscrie-te în campanie și vezi daca ești printre primii 500 de maeștri TUCatari. În plus, automat vei intra și în tragerea la sorti pentru premiile PicniTUC.

 • (e) Daca un utilizator a ghicit 10 retete, s-a inscris in Campanie pentru tragerea la sorti si nu a castigat un premiu garantat:

  Felicitări, ai ghicit toate cele 10 rețete. Te anunțam că toate cele 500 de premii garantate s-au epuizat. Dar te felicitam pentru înscrierea cu succes în tragerea la sorti finala! Urmărește-ne până la finalul campaniei, că să vezi daca ești câștigător! Da-le de veste și prietenilor tai despre campania cool în care tocmai te-ai înscris.

 • (f) Daca un utilizator a ghicit cele 10 retete, s-a inscris in Campanie pentru tragerea la sorti si a castigat un premiu garantat:

  Felicitări, ai ghicit toate cele 10 rețete. Ești printre primii 500 de maeștrii TUCatari și ai castigat un sort ȚUC. Te vom contacta pentru a intra în posesia premiului. De asemenea ești înscris cu succes în tragerea la sorti finala! Urmărește-ne până la finalul campaniei, că să vezi daca ești câștigător! Da-le de veste și prietenilor tai despre campania cool în care tocmai te-ai înscris!

 • (g) Daca un participant nu a ghicit cel putin 5 retete, i se va afisa cu urmatorul continut:

  Nu-i nimic, ai ghicit mai puțin de 5 rețete. Reia jocul, ca să te poți înscrie în tragerea la sorți pentru premiile TUC&Philadelphia! Ai nevoie de un mic ajutor? Ce-ai zice de un hint de la Dexter?

 • (h) Daca participantul nu a completat corect formularul de inscriere va primi un mesaj cu urmatorul continut:

  Felicitări, ai ghicit X rețete! Ups...Se pare că înscrierea ta nu este validă. Completează încă o dată formularul de înscriere pentru confirmare.

 • (i) Daca un utilizator s-a inscris deja in concurs, el va primi urmatorul mesaj:

  Te-ai înscris deja în tragerea la sorți. Te așteptăm si la urmatoarele Concursuri. Mulțumim!

 • (j) Pentru inscriere efectuata dupa data de 13.09.2020, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

  Concursul TUC s-a încheiat pe 13 septembrie 2020. Îți mulțumim pentru participare!

  Participantii vor primi confirmarea inscrierii la tragerea la sorti si pe adresa de email furnizata in formularul de inscriere in concurs.

(3) Un participant se poate inscrie in concurs o singura in cadrul Concursului si poate castiga maximum un premiu garantat si un premiu acordat prin tragere la sorti. Un participant unic este identificat prin numarul de telefon. Un castigator unic este identificat prin numarul de telefon utilizat la inscriere, nume si prenume, data nasterii si adresa de livrare.

(4) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil personal si valid, din Romania, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie.

(5) Se considera o inscriere valida, acea inscriere care a respectat conditiile de participare in cadrul concursului si, implicit participantul care a transmis in formularul de participare date de contact reale.

(6) Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

 • (a) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Concursului;
 • (b) Daca Participantii efectueaza inscrieri incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 • (c) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

Art. 6 – Premiile Concursului

6.1. In cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 8 de mai jos, urmatoarele premii:

6.1.1 Premii garantate, acordate garantat primilor 500 de participanti unici care au ghicit 10 din 10 retete:

Natura premiului Cantitate totala Valoarea unitara
RON cu TVA
Sort TUC 500 33,89
Total 16.945,60

Valoarea totala a premiilor garantate oferite in cadrul Concursului este de 16.945,60 RON cu TVA inclus.

6.1.2 Premii acordate prin tragere la sorti la finalul concursului:

Natura premiului Cantitate totala Valoarea unitara
RON cu TVA
Rucsac 60 168,48
Patura 60 122,95
Lazy bed 60 381,76
Total 40.392

Valoarea totala a premiilor oferite prin tragere la sorti in cadrul Concursului este de 40.392 RON cu TVA inclus.

6.2.Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 57.337.6 RON cu TVA inclus..

6.3.Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.4. DESCRIERE PREMII:

 • - Sort TUC: dimensiuni: 65 x 70 cm; culoare: galben
 • - Rucsac: dumensiuni: 39 cm x 27cm x 8 cm; culoare: galben
 • - Patura: dimensiuni: 130 x 200 cm; culoare: galben
 • - Lazy bed: dimensiuni: 200 x 90 x 50 cm; culoare: Petrol blue

6.5. In cadrul Concursului, un Participant poate castiga maximum un premiu garantat si 1 premiu acordat prin tragere la sorti, indiferent de pe cate numere de telefon participa.

Art. 7. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

 • Premiile descrise la Art 6.1.1 se vor acorda primilor 500 de participanti unici care au ghicit 10 din 10 retete si care au finalizat inscrierea prin completarea formularului de inscriere. Pentru acest tip de premiu nu vor fi desemnate rezerve aferente.

 • Premiile descrise la Art 6.1.2 vor fi acordate prin tragere la sorti electronica ce se va desfasura in perioada 14.09.2020 – 25.09.2020 in prezenta unui notar public.

Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide din Concurs. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2. In cadrul cadrul tragerii la sorti se vor desemna:

 • - 60 de castigatori pentru premiile constand in „Rucsac”;
 • - 60 de castigatori pentru premiile constand in „Patura”;
 • - 60 de castigatori pentru premiile constand in „Lazy bed”;
 • - cate 2 rezerve pentru fiecare castigator in parte.

Art. 8. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiilor

1. Ulterior desemnarii castigatorilor, subimputernicitul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Concurs, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Concurs, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Concurs.

 • In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
  • Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare;

 • In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

4. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

5. Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

6. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a extragerii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalta rezerva, in ordinea cronologica a extragerii si necastigatoare si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial. Pentru premiile garantate nu vor exista rezerve aferente.

7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.tusituc.ro intr-o sectiune special dedicata acestui Concurs in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului castigator.

9. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.tusituc.ro.

10. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

11. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs;

9.2. Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare, in plus fata de cele prevazute de OG 99/2000, suportate de catre Participant in legatura cu aceast concurs.

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 12.10.2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • inscrierea online pe un alt site decat www.tusituc.ro, inclusiv alt site ce poate fi asociat cu Organizatorul, ce ar putea duce la neprimirea inscrierilor de catre Organizator;

 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (nume, prenume, numar telefon mobil, acceptare termeni si conditii);

 • Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta potentialul castigator;

 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au inregistrat;

 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii curierat etc;

 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61).

 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
  Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil). Refuzul de a furniza datele personale solicitate, prevazute in prezentul regulament, are drept consecinta imposibilitatea participarii la Concurs sau, dupa caz, invalidarea din calitatea de castigator a Participantilor respectivi.

Art. 10 - Taxe si impozite

10.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal adoptat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 11 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 12 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

12.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

12.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.3. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie pe webiste-ul www.tusituc.ro.

Art. 13 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 14 – Contestatii si litigii

 • Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 12.10.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 15 - Alte Clauze

15.1 Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

15.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

15.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

15.4 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului.

15.5 Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului "Lumea întreagă pe un TUC"("Consurs") - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 • Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

prin intermediul CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania (denumita in continuare „Imputernicit”)

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 • Numar de telefon, Adresa email.

Pentru castigatori:

 • Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email, Adresa de livrare.
 • Scopurile prelucrarii
 • Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea urmatoarelor scopuri:
 • i) Organizarea si desfasurarea concursului
 • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor
 • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Concurs.

 • Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Concursului “Lumea întreagă pe un TUC”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L, CONSULTIX GMBH, MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Concursului.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 • Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

 • dreptul la portabilitate a datelor;

 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

 • Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Concurs, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 • Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 • Alte prevederi

In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.